GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tư Cung - Phước Thắng

Email:  thso1phuocthang@gmail.com

Điện thoại: 0563831381

 

1. Đặc điểm, tình hình:

- Quá trình thành lập: Trường tiểu học số 1 Phước thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 746/QĐ-UB ngày 22/07/1991 của UBND huyện Tuy Phước, trên cơ sở tách từ trường phổ thông cơ sở Phước Thắng. Đến nay trường đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển.

- Cơ cấu tổ chức: Hiện tại, trường có cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh gồm: 1 chi bộ (18 đảng viên); Ban giám hiệu; Công đoàn; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 5 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

+ Tổng số cán bộ, giaos viên: 30 người. Trong đó, Ban giám hiệu: 2 người;  GV: 24 người; CB-NV: 4 người

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên: Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó giáo viên có trình độ đại học: 20 giáo viên, cao đẳng 3 giáo viên, trung cấp: 1 giáo viên

- Cơ sở vật chất: Số phòng học, phòng làm việc và phòng chức năng tương đối đủ để hoạt động.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông.

- Trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tích cực, hình thức học nhóm, phương pháp tổ chức lớp học, phương pháp kiểm tra đánh giá và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình giáo dục.

- Đào tạo, bồi dưỡng học sinh phát triển năng khiếu nhằm góp phần tạo nguồn chất lượng lên học các lớp trên.

* Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND huyện Tuy Phước và trực tiếp phong GD-ĐT Tuy Phước; Đảng Ủy, UBND và các ngành, đoàn thể xã Phước Thắng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

- Các bậc cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm chung tay góp sức xây dựng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục.

- Tập thể cán bộ - giáo viên, nhân viên luôn gương mẫu, đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao